26. 3. 2021

Jak budovat nezávislá média jako obranu proti politickému vměšování

Evropská federace novinářů (EFJ) zve zájemce k účasti na webináři, který pod názvem Building independent media to counter political interference pořádá ve dnech 19. a 20. dubna 2021.   Jak je již z názvu webináře patrné, jeho cílem je hledat cesty a způsoby, jak se v médiích bránit stále se zvyšujícímu politickému tlaku. Mezi mluvčími […]

23. 3. 2021

SN ČR se připojuje k EFJ při podpoře běloruských žurnalistů.

Evropská federace novinářů EFJ spolu se členskými organizacemi napříč kontinentem je velmi znepokojena stupňujícími se represemi Lukašenkova režimu v Bělorusku, potlačováním lidských práv, svobody tisku a vězněním tamějších novinářů.   Ve čtvrtek 25. března, což je v Bělorusku Den svobody, odešle EFJ dopis vrcholným evropským institucím s požadavkem, aby Bělorusko mj. okamžitě propustilo všech 11 […]

29. 9. 2020

On-line seminář o rovných příležitostech „Equal treatment for all“

Evropská novinářská federace EFJ pořádá on-line seminář – webinář pro volné novináře na téma spravedlivého zacházení. Hlavními body semináře jsou finanční a psychologické dopady „covidové“ doby na volné novináře v Evropě, jak prosadit kolektivní vyjednávání o zajištění spravedlivých podmínek a jak freelancery zorganizovat. Webinář se koná ve čtvrtek 22. října 2020, jednacím jazykem je angličtina. Z […]

Mezinárodní novinářské organizace vyzývají otevřeným dopisem PČR k nezpolitizované volbě nových členů mediální Rady ČT

Znepokojení nad politickými aspekty středeční volby šesti nových členů do Rady veřejnoprávní České televize sdílejí spolu sčeskými novináři rovněž představitelé Evropské federace novinářů EFJ a Evropského centra pro svobodu tisku a médií ECPMF. Na svých webových stránkách vyzývají poslance Parlamentu České republiky, aby kvolbě přistoupili sveškerou odpovědností za zaručení svobody a nezávislosti veřejnoprávního vysílání, které […]