29. 9. 2020

On-line seminář o rovných příležitostech „Equal treatment for all“

Evropská novinářská federace EFJ pořádá on-line seminář – webinář pro volné novináře na téma spravedlivého zacházení. Hlavními body semináře jsou finanční a psychologické dopady „covidové“ doby na volné novináře v Evropě, jak prosadit kolektivní vyjednávání o zajištění spravedlivých podmínek a jak freelancery zorganizovat. Webinář se koná ve čtvrtek 22. října 2020, jednacím jazykem je angličtina. Z […]

Mezinárodní novinářské organizace vyzývají otevřeným dopisem PČR k nezpolitizované volbě nových členů mediální Rady ČT

Znepokojení nad politickými aspekty středeční volby šesti nových členů do Rady veřejnoprávní České televize sdílejí spolu sčeskými novináři rovněž představitelé Evropské federace novinářů EFJ a Evropského centra pro svobodu tisku a médií ECPMF. Na svých webových stránkách vyzývají poslance Parlamentu České republiky, aby kvolbě přistoupili sveškerou odpovědností za zaručení svobody a nezávislosti veřejnoprávního vysílání, které […]