Výbor

K výkonu své činnosti si volí členové jednou za dva roky 57členný výbor, který je představitelem Klubu novinářů seniorů ve vztahu k Syndikátu novinářů ČR a jeho řídicímu výboru. O své činnosti předkládá zprávy na členských schůzích a setkáních, ale též Syndikátu novinářů ČR. Současnou předsedkyní výboru je Naďa Mihalovičová, její telefon  257 210 921. Předsedkyně klubu předkládá návrhy řídicmu výboru SN ČR a odpovídá za veškerou činnost klubu. Členy výboru jsou: Jiří Blecha, Eva Havelková, Zdeněk Hřebejk, Kamila Jašková, Květa Kovalská, Dana Pašková, Antonín Slovák a Vlastislav Toman. Významná je účast stálého zástupce-delegáta v Radě seniorů České republiky, kde je také Klub novinářů seniorů kolektivním členem a podílí se na jejích akcích, využívá jejích služeb a poradenství, poskytuje jí rovněž své iniciativní návrhy pro další činnost. Více informací lze získat na www.rscr.cz.