Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Více o nás

Syndikát novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje sdružuje
žurnalisty z obou krajů, své sídlo má v centru Ostravy, v pronajatých
prostorách patřících Českému rozhlasu. Moravskoslezská organizace se v
posledních letech soustřeďuje především na posílení své vzdělávací role.
Pořádá proto pro své členy pravidelné studijní cesty zaměřené na
historii i současnost žurnalistické práce v tuzemsku i zahraničí,
organizuje soutěže pro studenty žurnalistických oborů, výstavy i soutěže
žurnalistické fotografie atd. Své zastoupení má tato regionální
organizace také ve vrcholových orgánech SN ČR. Dva členové ostravské
organizace jsou místopředsedy SN ČR, další pracují v řídícím výboru.