Vyhlášeny výsledky 15. ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) za rok 2019

Organizace Iuridicum Remedium předala 4. března anticeny největším slídilům, kteří byli vybráni znávrhů široké veřejnosti. Ty největší slídily pak vybírá devítičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. Letošními vítězi čtyř kategorií anticen se stali Bezpečnostní informační služba, společnosti Pražská energetika a Avast a dále poslanec Vít Kaňkovský. Pozitivní […]

Ceny velkého bratra (Big Brother Awards) za rok 2019

VČeské republice budou letos již popatnácté uděleny Ceny Velkého bratra (Big Brother Awards). Cílem těchto anticen, které jsou zároveň udělovány v řadě dalších zemí, je upozornit na nejcitelnější zásahy do našeho soukromí. Vyhlašují se ve čtyřech kategoriích, a to za úředního slídila, firemního slídila, dlouhodobého slídila a za výrok Velkého bratra. Současně je pozitivní cenou […]