15. 10. 2021

Etické aspekty použití fotografie vážně nemocného člověka

Z hlediska obecně lidského použít fotografické záznamy vážně nemocného člověka bez jeho souhlasu jsou bezesporu za hranicí etického chování žurnalistů, kdy je potřeba dbát, aby nebylo narušenou soukromí nemocné osoby. Paragraf 3/f Etického kodexu Syndikátu novinářů ČR k tomu říká: kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně. […]