Nevládní organizace vyzývají vlády k dodržování pravidel při zásazích do soukromí občanů v souvislosti s COVID-19

Česká nevládní organizace Iuridicum Remedium se připojila ke společnému prohlášení 110 nevládních organizací zcelého světa s apelem na vlády jednotlivých zemí, aby při uskutečňování opatření proti pandemii nemoci COVID 19 nastavily jasná pravidla pro prolamování soukromí občanů. Při protipandemických opatřeních má být dodržováno osm základních pravidel, mimo jiné zákonnost, nezbytnost a přiměřenost. Ačkoli omezení určitých […]