S podporou Klubu leteckých novinářů byly vyhlášeny osobností letectví za rok 2021.

Klub leteckých novinářů je již od roku 2005 zastoupen v Radě pro udělování ocenění osobností čs. letectví Hospodářského výboru PS PČR. Klub tradičně zajišťuje diplomy a podílí se na organizaci slavnostního vyhlášení. Nejinak tomu bylo i letos 25. května, kdy ocenění převzal Daniel Stach za propagaci a popularizaci kosmonautiky a českého leteckého průmyslu a dále […]