Termíny volebních shromáždění nezařazených členů SN ČR

Řádní členové/členky SN ČR, kteří nejsou organizováni v žádném klubu ani regionálním sdružení, mají možnost sejít se na volebním shromáždění a zvolit delegáty/delegátky Valného shromáždění SN ČR. Volí se podle klíče jeden delegát na 15 řádných členů přítomných na shromáždění. Shromáždění se mohou zúčastnit i členové, kteří kandidují prostřednictvím petičního archu. Termíny volebních shromáždění jsou […]