11. 6. 2021

Dotazník EFJ o práci novinářů z domova

Evropská novinářská federace připravila dotazník, který se týká zkušenosti novinářů s prací z domova.

Cílem je získat informace k zajištění rovných a bezpečných podmínek, pokud se tento způsob práce stane běžným i po skončení pandemie.

Máte-li zájem, můžete se zúčastnit dotazníkového šetření, a to do 16. července 2021 prostřednictvím tohoto odkazu https://forms.gle/YapwY9rHNGiEiC2x8.

 

Na uvedené téma proběhnou ve dnech 22. a 23. září 2021 dva on-line semináře, kde budou mj. prezentovány také výsledky výše uvedeného dotazníkového průzkumu. Jednacím jazykem je angličtina.