11. 6. 2021

Dotazník EFJ o práci novinářů z domova

Evropská novinářská federace připravila dotazník, který se týká zkušenosti novinářů s prací z domova. Cílem je získat informace k zajištění rovných a bezpečných podmínek, pokud se tento způsob práce stane běžným i po skončení pandemie. Máte-li zájem, můžete se zúčastnit dotazníkového šetření, a to do 16. července 2021 prostřednictvím tohoto odkazu https://forms.gle/YapwY9rHNGiEiC2x8.   Na uvedené […]

Ženy, zúčastněte se výzkumu IFJ – Covid-19 a novinářky

Mezinárodní federace novinářů zahájila výzkum dopadu pandemie covid-19 na pracovnice médií a obrací se na novinářky z nejrůznějších zemí. Věnujte i Vy chvíli svého času k vyplnění dotazníku, který pomůže vyhodnotit, jaké situaci musely novinářky čelit následkem této pandemie. On-line dotazník je dostupný v anglické, francouzské nebo španělské verzizde a je nutno jej vyplnit doúterý […]