Píšete o památkách na Vysočině? Přihlaste se do autorské soutěže.

Soutěž Péče o naše památky pořádá Syndikát novinářů na Vysočině ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem. Svými příspěvky o významných regionálních památkách, ale i o drobných pomníčcích, křížcích či kapličkách mohou soutěž obeslat novináři a také kronikáři, podmínkou je publikace článku v tisku, rozhlase, televizi nebo na webu od začátku letošního roku do 31. října 2020. Příspěvky posílejte na e-mail syndikat.vysocina@volny.cz do 6. listopadu 2020. Více informací naleznete v tomto odkazu.