Autorská soutěž Péče o naše památky 2020 má šest hlavních vítězů.

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky. Zúčastnit se mohli redaktoři i kronikáři. Pojedenácté v historii se konala autorská soutěž Péče o naše památky, v níž bylo hodnoceno celkem 18 prací od devíti autorů z devíti médií. Hlavní cenu získalo šest novinářů: Kryštof Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za článek […]

Píšete o památkách na Vysočině? Přihlaste se do autorské soutěže.

Soutěž Péče o naše památky pořádá Syndikát novinářů na Vysočině ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem. Svými příspěvky o významných regionálních památkách, ale i o drobných pomníčcích, křížcích či kapličkách mohou soutěž obeslat novináři a také kronikáři, podmínkou je publikace článku v tisku, rozhlase, televizi nebo na webu od začátku letošního roku do […]