Program činnosti

1. Program SN ČR na období roku 1992 do roku 1995
2. Zpráva o činnosti a hospodaření SN ČR 1995–1998
3. Zpráva o plnění hlavních cílů SN ČR ze září 1998
4. Návrh plánu činnosti SN na 1/Q 1999
5. Výroční zpráva Syndikátu pražských novinářů od 26. 5. 1998 do 23. 3. 1999
6. Zpráva o mezinárodních stycích SN ČR (nedatováno, nepodepsáno)
7. Zpráva pracovní skupiny pro členské záležitosti (nedatováno, nepodepsáno)
8. Zpráva pracovní skupiny pro profesní věci (nedatováno, nepodepsáno)
9. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro odborovou práci (nedatováno, nepodepsáno)
10. Zpráva pracovní skupiny pro volné novináře (nedatováno, nepodepsáno)
11. Program činnosti SN ČR pro roky 2004-2007 – úkoly zahraniční pracovní skupiny
12. Program skupiny pro profesní záležitosti
13. Zpráva o činnosti a hospodaření SN od 20. 4. 1990 do 14. 2. 1992
14. Zpráva o hospodaření SN od jeho vzniku do 31. 12. 1991
15. Zpráva dozorčí rady ze 7. 6. 1993
16. Z krátké historie SNČR (nedatováno)
17. Výzva všem členům SN z 25. 2. 1992 (po neúspěchu 2. valné hromady)
18. Zpráva o činnosti SN za období 1998–2001 vč. příloh
19. Hlavní cíle SN pro období 1998–2001
20. Komise Future – pro budoucnost Syndikátu
21. Materiály různých pracovních skupin od r. 1995 do 2001
22. Materiály Kontrolní komise od 1995–2001