Program činnosti

1. Program SN ČR na období roku 1992 do roku 1995 2. Zpráva o činnosti a hospodaření SN ČR 1995–1998 3. Zpráva o plnění hlavních cílů SN ČR ze září 1998 4. Návrh plánu činnosti SN na 1/Q 1999 5. Výroční zpráva Syndikátu pražských novinářů od 26. 5. 1998 do 23. 3. 1999 6. Zpráva o mezinárodních stycích SN ČR (nedatováno, nepodepsáno) 7. Zpráva pracovní skupiny pro členské záležitosti (nedatováno, nepodepsáno) 8. Zpráva pracovní skupiny pro profesní věci (nedatováno, nepodepsáno) 9. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro odborovou práci (nedatováno, nepodepsáno) 10. Zpráva pracovní skupiny pro volné novináře (nedatováno, nepodepsáno) 11. Program činnosti SN ČR pro roky 2004-2007 – úkoly zahraniční pracovní skupiny 12. Program skupiny pro profesní záležitosti 13. Zpráva o činnosti a hospodaření SN od 20. 4. 1990 do 14. 2. 1992 14. Zpráva o hospodaření SN od jeho vzniku do 31. 12. 1991 15. Zpráva dozorčí rady ze 7. 6. 1993 16. Z krátké historie SNČR (nedatováno) 17. Výzva všem členům SN z 25. 2. 1992 (po neúspěchu 2. valné hromady) 18. Zpráva o činnosti SN za období 1998–2001 vč. příloh 19. Hlavní cíle SN pro období 1998–2001 20. Komise Future – pro budoucnost Syndikátu 21. Materiály různých pracovních skupin od r. 1995 do 2001 22. Materiály Kontrolní komise od 1995–2001