Sociální problematika

Pracovní podmínky, odbory, kolektivní smlouvy, sdružování, … 1. stanovy odborové asociace novinářů (nebylo realizováno) 2. vzorový redakční statut – vnitroredakční smlouva 3. nástin sociálního programu SN ČR (1992) 4. pravidla stávky novinářů členů SN ČR (1992) 5. kolektivní smlouva pro redaktory a reportéry zaměstnané u rakouských týdeníků 6. postavení pracujícího novináře v Evropě (zpráva ze semináře) 7. zásady odměňování tvůrčí novinářské činnosti honoráři (návrh) 8. překlady: „Koncentrace a diverzifikace v masmédiích“, „Stejné příležitosti pro muže i ženy“, „Model kolektivní smlouvy“ 9. společenské postavení, sociální a pracovní situace novinářů (sociologický výzkum 1991) 10. návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 1992 11. Fond pro pronásledované novináře 12. Tarifní smlouva o starobním zabezpečení redaktorů deníků (1987 – překlad z NJ) 13. Odborová problematika (různá dokumentace) 14. informace o Stávkovém fondu a Fondu pro podporu v sociální tísni 15. stanovy nezávislé odborové org. pracovníků sekretariátu SN ČR 16. návrh zásad kolektivní smlouvy mezi SN a majiteli hromadných sdělovacích prostředků 17. připomínky k pravidlům stávky novinářů 18. zájmové sdružení SN v redakci LN 19. Nakladatelská skupina Pasov: EURO-podniková rada (1997) 20. Minimální honoráře, problematika odměňování novinářů a fotografů 21. EWC-Evropská podniková rada, různé dokumenty 22. Rakouský odborový svaz: Medienpolitische Konzeption 23. Francouzská celostátní kolektivní pracovní smlouva (1987) 24. článek „Špičkový reportér může mít až 70 tisíc měsíčně“ (LN 15. 2. 2000) 25. Projekt vydání příručky pro novináře 26. Nadační fond Českého rozhlasu 27. SN + Policie: Zásady napomáhající nerušenému výkonu činnosti novináře 28. Stanovisko SN k transformaci Československého rozhlasu 29. Odbory (různé materiály) 30. Dočasný tým pro odborovou činnost SN 31. Návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně mezi SN a Unií vydavatelů 32. Zájmová sdružení a organizační metodika pro jejich zakládání 33. Organizační směrnice pro deník (příklad), Redaktorský statut „Kurier“ (překlad) 34. Kolektivní smlouvy, vzory, zahraniční, návrhy, připomínky 35. Stanovy Sdružení amatérských novinářů 36. Statut Evropské asociace regionálních televizí 37  Tarifní smlouvy SRN 38  Honorářové tabulky SRN 39  Tarifní tabulky 40  Kolektivní smlouva Rakousko 41  Stávkový fond 42  Syndikát novinářů a odbory