Grantová pravidla Syndikátu novinářů ČR

  Syndikát novinářů České republiky (SN ČR) poskytuje granty na podporu novinářů a novinářských aktivit, a to jak žadatelům z řad svých členů, tak k podpoře a propagaci novinářských aktivit napříč společností. Zdrojem příspěvků je rozpočet SN ČR, případně účelově získané příspěvky a zdroje vytvořené ve spolupráci s jednotlivci i organizacemi. V souladu s vůlí […]