Index svobody tisku ve světě pro rok 2022 – nová éra polarizace. Česko si výrazně polepšilo.

Reportéři bez hranic (Reporters Without Borders – RSF) vydali již 20. zprávu hodnotící svobodu tisku ve 180 sledovaných zemích a teritoriích. V hodnocení, které letos proběhlo podle nové metodologie, zaznamenali dvojnásobný nárůst polarizace médií kvůli informačnímu chaosu, jenž vede jak k rozdělení uvnitř jednotlivých zemí, tak k polarizaci na mezinárodní úrovni. Upozornili též na katastrofální […]