20. 2. 2015

Klub fotoreportérů SN zve zajímavou výstavu

Klub fotoreportérů Syndikátu novinářů ČR si všechny členy i širší veřejnost dovoluje pozvat na výstavu, která zahrnuje snímky významného fotografa Jovana Dezorta. Zahájení výstavy proběhne již 4. března v 16. hodin v prostorách Press klubu. Výstava potrvá do 27. března. Pro více informací si prosím otevřete přiloženou pozvánku

23. 1. 2015

18. ročník novinářské soutěže Média na pomoc památkám byl zahájen

Oznamujeme všem redakcím tištěných a elektronických médií, že byl zahájen 18. ročník novinářské soutěže Média na pomoc památkám. Příspěvky do soutěže, které mají souvislost s tématem ochrany a záchrany kulturního dědictví, lze odesílat do 10. února 2015. Soutěží se v pěti kategoriích – tisk – deníky, rozhlas, televize, publicistika, publicistika a internet, publikované v roce […]

8. 12. 2014

Platba členských příspěvků na rok 2015

Upozorňujeme, že je již možné platit členské příspěvky na rok 2015, a to dvěma způsoby: 1. V hotovosti v kanceláři SN ČR. 2. Bankovním převodem na č. účtu: 6007047001/5500, var. symbol: číslo vaší členské průkazky. Částka: 750,- Kč řádní členové, 350,- Kč senioři a studenti, 1 150,- Kč mimořádní členové. Složenky jsme zatím nerozesílali, zaslány […]

14. 2. 2014

Usnesení ŘV z 12. února 2014

Valná hromada SN ČR konaná dne 12. 6. 2013 pověřila Řídicí výbor SN ČR, aby se zabýval situací v Klubu volných novinářů. Na jednání ŘV dne 12. února 2014 bylo přijatonásledující usnesení: ŘV SN ČR konstatuje, že vzhledem k neexistenci dostatečné dokumentace nelze jasně ani zrekonstruovat činnost KVN. Nelze tak jednoznačně vyřešit stížnosti členů. ŘV […]

30. 1. 2014

Prohlášení k aktuálnímu dění na Ukrajině

Syndikát novinářů České republiky je znepokojen situací, v jaké v současné době musí pracovat ukrajinská média, zvláště kolegové snažící zachycovat konflikt mezi vládou a opozicí. Za nanejvýš závažné považujeme zprávy, že během posledních měsíců bylo na Ukrajině zraněno více než osm desítek novinářů. Podle svědectví kolegů z nezávislých médií existují jasné důkazy, že během pouličních […]

14. 1. 2014

Platba členských příspěvků na rok 2014

Upozorňujeme, že je již možné platit členské příspěvky na rok 2014 a to dvěma způsoby: 1.V hotovosti v kanceláři SN ČR. 2. Bankovním převodem na č. účtu: 37437011/0100, var. symbol: číslo vaši členské průkazky. Částka: 750,- Kč řádní členové, 350,- Kč senioři a studenti, 1 150,- Kč mimořádní členové. Složenky jsme zatím nerozesílali, zaslány budou […]

13. 1. 2014

Vyjádření k „Trilobitu Pavla Kohouta“

AD Trilobit č. 264 Pavla Kohouta. Paní a páni Bezejmenní z ČT, nebuďte bázliví a ukažte se Spisovatel Pavel Kohout píše ve svém posledním Trilobitu, že komise vybraná generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem, aby spor v České televizi věcně rozebrala, se cítila natolik v ohni protichůdných zájmů, že se radši pohodlně rozpadla. Ráda bych podotkla, […]

2. 1. 2014

Vyhlášení 17. ročníku soutěže Média na pomoc památkám

PRO BOHEMIA a SN ČR vyhlašují 17. ročník soutěž pro novináře a publicisty „Média na pomoc památkám“ V soutěži se hodnotí původní články, rozhlasové i televizní relace, které byly zveřejněny vždy od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. Původním publicistickým dílem se rozumí to, které bylo zveřejněno poprvé v daném roce. Soutěž mohou obesílat […]