24. 6. 2021

Webinář k výzkumu stavu médií a cenzury ve střední a východní Evropě

Online prezentace výsledků projektu o stavu médií a cenzuře v zemích střední a východní Evropy se koná v úterý 29. června od 10.00 po zoomu. Registrujte se na https://zoom.us/webinar/register/WN_5tvwSmLJSZiRCtm84lekEg , účast na webináři je bezplatná.   Další informace  https://www.mediaforum.cz/2021/06/23/pozvanka-na-prezentaci-vysledku-projektu-o-stavu-medii-ve-stredni-a-vychodni-evrope/  

6. 6. 2021

Červnová vzdělávací nabídka Evropské novinářské federace

Chcete si průběžně rozšiřovat svůj novinářský záběr a současně potrénovat angličtinu? V případě, že ano, je tu pro vás nabídka: Evropská federace novinářů (EFJ) připravila na dny 23. a 24. června 2021 webináře na téma trendy, zkušenosti a trénink v žurnalistice. V obou dnech se webináře konají od 13:00 do 15.00 hodin, jednacím jazykem je […]

26. 3. 2021

Jak budovat nezávislá média jako obranu proti politickému vměšování

Evropská federace novinářů (EFJ) zve zájemce k účasti na webináři, který pod názvem Building independent media to counter political interference pořádá ve dnech 19. a 20. dubna 2021.   Jak je již z názvu webináře patrné, jeho cílem je hledat cesty a způsoby, jak se v médiích bránit stále se zvyšujícímu politickému tlaku. Mezi mluvčími […]

29. 9. 2020

On-line seminář o rovných příležitostech „Equal treatment for all“

Evropská novinářská federace EFJ pořádá on-line seminář – webinář pro volné novináře na téma spravedlivého zacházení. Hlavními body semináře jsou finanční a psychologické dopady „covidové“ doby na volné novináře v Evropě, jak prosadit kolektivní vyjednávání o zajištění spravedlivých podmínek a jak freelancery zorganizovat. Webinář se koná ve čtvrtek 22. října 2020, jednacím jazykem je angličtina. Z […]