Klub kultury

Dvojí členství

Stanovy KK SN ČR umožňují obdobně jako Stanovy SN ČR dvojí členství: a) řádní členové b) hosté klubu (mimořádné členství) a) řádní členové – jde o základní klubové členství. Řádní členové KK SNČR mohou být všichni řádní členové Syndikátu novinářů České republiky. b) hosté klubu – jde o mimořádné členství. Hosty klubu se mohou stát po schválení výboru novináři nečlenové SNČR a také jednotlivci a organizace, které působí v oblasti kultury a umění. Z jejich klubového průkazu musí být patrno, že jde o hosta klubu. Rozdíly dvojího členství: Výbor klubu, tiskové besedy, konference, setkání s novináři apod. a) řádní členové mají právo volit a být voleni za členy výboru klubu, mají právo se zúčastňovat tiskových besed – konferencí pořádaných kulturními organizacemi nebo setkání pořádaných pro novináře z oblasti kultury. Na nich se prokazují nejen členským průkazem KK, ale i syndikátní legitimací. b) hosté klubu nemají právo volit a být voleni do výboru KK, mohou se však aktivně podílet na práci klubu i výboru. Hosté klubu nemají právo z titulu členství v KK účastnit se tiskových besed, konferencí apod. pořádaných pro novináře. Vernisáže Všeobecně platí, že se vernisáží mohou účastnit všichni a to nejen řádní členové KK, ale také jeho hosté. O účasti na vernisáži rozhoduje organizátor akce, ten může vyhradit svoji vernisáž pouze hostům, kterým předem poslal osobní pozvánku, nebo hostům, kteří se na akci předem přihlásili. Akce KK Akce pořádané samotným KK jsou otevřeny pro všechny členy klubu bez rozdílu formy členství. Přednost při rozdávání písemných informací mají řádní členové klubu. Vizitky Prostřednictvím vizitek se mohou ke KK přihlásit všichni jeho členové, ale musí z nich být patrné, jestli jde o řádného člena nebo o hosta klubu. a) řádní členové klubu mohou nad svým jménem uvést “Syndikát novinářů České republiky” a pod svým jménem “člen Klubu kultury SN ČR” (nebo: “řádný člen Klubu kultury SN ČR”), b) hosté klubu mohou nad svým jménem uvést “Klub kultury SN ČR” (ale pak pod jménem musí být: “host klubu”); nebo nad svým jménem neuvádět nic a pod jménem: “host Klubu kultury SN ČR” (případně “Klub kultury SN ČR – host”)