Klub kultury

Usnesení

Členské schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, konaná dne 9. dubna 2018   –                Členská schůze schvaluje: * Přednesenou zprávu výboru o činnosti za uplynulý rok 2017 * Zprávu o hospodaření v tomto období * Uložení dokumentů Klubu kultury a jeho časopisů v Národním archivu v Praze na Chodovci   –                Členská schůze ukládá výboru KK: * Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2019 a 2020 na základě hospodářské a finanční situace klubu * Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu * Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek * Připravit členské schůze v letech 2019 * Uvádět termíny schůzek výboru v klubovém časopise a na svých webových stránkách         –    Členská schůze doporučuje výboru KK: * Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi v Mediažurnálu * Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto  informace uvádět v klubovém bulletinu a na                  webových stránkách   * Členská schůze souhlasí s pravidelným rozesíláním klubového časopisu všem organizačním složkám  Syndikátu novinářů ČR a s výzvou o spolupráci kolegům v regionech   U S N E S E N Í Členská volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, konaná dne 3. dubna 2017 – Členská schůze schvaluje: * Přednesenou zprávu odstupujícího výboru za jeho volební období 2014-2016 * Zprávu o hospodaření v tomto období * Výsledky volby nového výboru KK SN ČR Do výboru byli zvoleni:  PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská a Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. – Členská schůze ukládá zvolenému výboru KK: * Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2018, 2019 a 2020 na základě hospodářské a finanční situace * Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu * Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek * Připravit členské schůze v letech 2018 a 2019 a v roce 2020 členskou volební schůzi   – Členská schůze doporučuje výboru KK: * Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi v Mediažurnálu * Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto informace uvádět v klubovém bulletinu a na webových stránkách * Uvážit a zařadit do své činnosti i návrhy z diskuse.