Klub kultury

Časopis KULTURA

Časopis KULTURA vydává výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR pro své členy. Evidováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem: E 11045. Šéfredaktor: PhDr. Aleš Holub Redaktoři: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská Jednotlivá čísla časopisu jsou k nahlédnutí v Presscentru SN ČR, z. s.