Klub kultury

KLUBOVÝ ČASOPIS „KULTURA“

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj časopis KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.
Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.
Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v Presscentru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit
také v krajských knihovnách po celé ČR, kam je zasílán.

Redakční rada časopisu KULTURA
Šéfredaktor:
PhDr. Aleš Holub (ah)
(holubalda@seznam.cz)

klubkulturypraha@gmail.com

Redaktoři:
PhDr. Vojtech Čelko (čel)
Eva Kubátová (eku)
Jaroslava Světlíková (-sv-)
PhDr. Marie Bahenská Ph.D.