Klub kultury

HISTORIE, VYBOR, ČASOPIS „KULTURA“

Historie, výbor

Klub kultury je jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů České republiky. Novináři píšící v oblasti kultury se vždy snažili sdružovat, proto svůj klub neustále a průběžně udržují. Současný klub připouští Dvojí členství, proto jsou v něm sdruženi jak novináři píšící o umění, tak také zájemci o kulturu a umělci samotní. Členy klubu mohou být i kulturní organizace, jakými jsou např. galerie, muzea, divadla nebo zahraniční kulturní instituty působící v ČR. Členové klubu nejsou jen novináři žijící a píšící v Praze, ale i novináři z celé republiky. Klub přivítá i novináře jiných zaměření, kteří mají zájem o dění v kultuře. Výbor vydává pro své členy časopis KULTURA. Aktuální informace z oblasti kultury nabízí na svých webových stránkách.

Členská přihláška do klubu kultury

Přihláška KK SN ČR_aktualni

 

VÝBOR KK SN ČR

Výbor klubu je volený členskou schůzí na dobu tří let. V současné době pracuje ve složení:

PhDr. Vojtech Čelko, předseda KK
PhDr. Marie Bahenská
Ing. Jaromír Hampl, CSc.
PhDr.  Aleš Holub
PhDr. Miroslav Kostka
Mgr. Jaroslava Smolová 
Mgr. Hasan Zahirović , Ph.D.

Výbor klubu se schází pravidelně každé druhé pondělí od 14 hodin v Presscentru SN ČR

(Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1)

 

KLUBOVÝ ČASOPIS „KULTURA“

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj časopis KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.
Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.
Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v Presscentru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit také v krajských knihovnách po celé ČR, kam je zasílán.

 

Redakční rada časopisu KULTURA

klubkulturypraha@gmail.com

Šéfredaktor:
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (hz)

Redaktoři:

PhDr. Marie Bahenská Ph.D.

PhDr. Vojtech Čelko (čel)

Ing. Jaromír Hampl, CSc.

Jaroslava Světlíková (-sv-)

 

 

Redakční rada webových stránek KK

Mgr. Hasan Zahirović , Ph.D., hlavní editor 
 
 

 

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj časopis KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.
Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.
Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v Presscentru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit
také v krajských knihovnách po celé ČR, kam je zasílán.