Klub kultury

HISTORIE, VYBOR, ČASOPIS „KULTURA“

Historie, výbor

Klub kultury je jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů České republiky. Novináři píšící v oblasti kultury se vždy snažili sdružovat, proto svůj klub neustále a průběžně udržují. Současný klub připouští Dvojí členství, proto jsou v něm sdruženi jak novináři píšící o umění, tak také zájemci o kulturu a umělci samotní. Členy klubu mohou být i kulturní organizace, jakými jsou např. galerie, muzea, divadla nebo zahraniční kulturní instituty působící v ČR. Členové klubu nejsou jen novináři žijící a píšící v Praze, ale i novináři z celé republiky. Klub přivítá i novináře jiných zaměření, kteří mají zájem o dění v kultuře. Výbor vydává pro své členy časopis KULTURA. Aktuální informace z oblasti kultury nabízí na svých webových stránkách.

Členská přihláška do klubu kultury

Přihláška KK SN ČR_aktualni

 

VÝBOR KK SN ČR

Výbor klubu je volený členskou schůzí na dobu tří let. V současné době pracuje ve složení:

PhDr. Čelko Vojtech
předseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
Mgr. Hasan Zahirović , Ph.D.
Redakční rada časopisu Kultura
Šéfredaktor webových stránek KK
PhDr. Holub Aleš
Šéfredaktor - Bulletin Klubu kultury SN ČR
člen Členské komise SN ČR
PhDr. Marie Bahenská
Člen výboru Klubu kultury
PhDr. Miroslav Kostka
Výbor KK SN ČR
Mgr. Smolová Jaroslava
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK
Světlíková Jaroslava
Předsedkyně KK
redaktor časopisu KULTURA
Ing. Vašáková Maria , CSc.
Spolupracující s výborem KK
Ing. Velčovská Romana
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK

 

Výbor klubu se schází pravidelně každé druhé pondělí od 14 hodin v Presscentru SN ČR

(Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1)

 

KLUBOVÝ ČASOPIS „KULTURA“

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj časopis KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.
Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.
Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v Presscentru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit také v krajských knihovnách po celé ČR, kam je zasílán.

Redakční rada časopisu KULTURA

PhDr. Čelko Vojtech
předseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
Mgr. Hasan Zahirović , Ph.D.
Redakční rada časopisu Kultura
Šéfredaktor webových stránek KK
PhDr. Holub Aleš
Šéfredaktor - Bulletin Klubu kultury SN ČR
člen Členské komise SN ČR
Světlíková Jaroslava
Předsedkyně KK
redaktor časopisu KULTURA

klubkulturypraha@gmail.com

Redakční rada webových stránek KK

PhDr. Čelko Vojtech
předseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
Mgr. Hasan Zahirović , Ph.D.
Redakční rada časopisu Kultura
Šéfredaktor webových stránek KK
Mgr. Smolová Jaroslava
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK
Ing. Velčovská Romana
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK

klubkulturypraha@gmail.com

 

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj časopis KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.
Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.
Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v Presscentru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit
také v krajských knihovnách po celé ČR, kam je zasílán.

Redakční rada časopisu KULTURA
Šéfredaktor:
PhDr. Aleš Holub (ah)
(holubalda@seznam.cz)

Redaktoři:

PhDr. Vojtech Čelko (čel)

Jaroslava Světlíková (-sv-)

PhDr. Marie Bahenská Ph.D.

Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.  (HZ)