Do 30. června nominujte příspěvky na Česko-německou novinářskou cenu 2022

Pokud Vás zaujal novinový článek, příspěvek na blogu, v rozhlase nebo v televizi, který přináší svěží pohled na sousední zemi a byl zveřejněn v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, nominujte jej zde. Sledujete-li výkony už delší dobu se zájmem nějakou novinářku či novináře, navrhněte je na Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající […]

Delegáti Valné hromady SN ČR jednali o milionech i o budoucnosti syndikátu

Syndikát novinářů ČR má za sebou událost, kterou zažívá jednou za tři roky – volební valnou hromadu. Ta v pátek 10. června řešila nejen nové složení výkonných součástí naší organizace, ale také náležitosti týkající se jejího majetku a dalšího fungování. Jen informační zprávy za skončené tříleté období zabírají několik stran textu a shrnují vývoj uvnitř […]

Novinářské fórum 2022 a předávání Novinářských cen 

Nenechte si ujít Novinářské fórum 2022, jehož pátý ročník se koná 23. června 2022 od 9.30 do 16.30 hodin v kině Přítomnost – Dům Radost, Siwiecova 1, Praha 3 – Žižkov.     Konferenci zahájí příspěvkem Soumrak tradiční objektivity? Česká žurnalistika mezi pandemií, parlamentními volbami a válkou vedoucí Centra pro mediální etiku a dialog (CEMETIK) […]

3. 6. 2022

Nová diplomová práce věnovaná naší profesní organizaci

Studentka Katedry žurnalistiky FSV UK Sabina Andree obhájila v tomto roce diplomovou práci nazvanou Syndikát novinářů ČR a jeho role v českém mediálním prostředí. Autorka se ve své analýze zaměřila zejména na etický aspekt novinářské práce a na činnost etické komise při SN ČR.   Diplomovou práci, kterou vedla doc. Barbora Osvaldová, naleznete v odkazu […]

S podporou Klubu leteckých novinářů byly vyhlášeny osobností letectví za rok 2021.

Klub leteckých novinářů je již od roku 2005 zastoupen v Radě pro udělování ocenění osobností čs. letectví Hospodářského výboru PS PČR. Klub tradičně zajišťuje diplomy a podílí se na organizaci slavnostního vyhlášení. Nejinak tomu bylo i letos 25. května, kdy ocenění převzal Daniel Stach za propagaci a popularizaci kosmonautiky a českého leteckého průmyslu a dále […]

30. 5. 2022

Poprvé v českém prostředí byly zmapovány zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím – pozvánka na tiskovou konferenci..

Výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na zkušenosti zdravotně znevýhodněných osob s násilím budou představeny na tiskové konferenci 3. června od 10:00 v kavárně Art-n-Coffee, Na Příkopě 860, 110 00 Nové Město. Promluví zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková, advokátka a ředitelka organizace In IUSTITIA Klára Kalibová, výzkumník In IUSTITIA Václav Walach a ředitelka Společnosti pro podporu lidí […]

26. 5. 2022

Letní škola „Novinařina a klimatická změna: Jak na komplexní příběhy?”

Pokud mluvíte anglicky a máte zájem o problematiku klimatické změny, má pro vás European Science-Media Hub nabídku účasti na letní škole s názvem ‘Journalism and climate change: how to tell complex stories?’   Akce se koná v Evropském parlamentu v Bruselu od 8. do 11. června 2022.   Podrobné informace naleznete ESMH Summer School – 220522.

Začíná Česko-německá novinářská cena 2022

Do 30. 6. 2022 podávejte/nominujte do soutěže o Česko-německou novinářskou cenu 2022 příspěvky zveřejněné v posledních 12 měsících, a to v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) či v nových a/nebo crossmediálních novinářských formátech.   Cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně se Syndikátem novinářů ČR a německým DJV od roku 2016. Oceňuje tak práci […]

Termíny volebních shromáždění nezařazených členů SN ČR

Řádní členové/členky SN ČR, kteří nejsou organizováni v žádném klubu ani regionálním sdružení, mají možnost sejít se na volebním shromáždění a zvolit delegáty/delegátky Valného shromáždění SN ČR. Volí se podle klíče jeden delegát na 15 řádných členů přítomných na shromáždění. Shromáždění se mohou zúčastnit i členové, kteří kandidují prostřednictvím petičního archu. Termíny volebních shromáždění jsou […]

Index svobody tisku ve světě pro rok 2022 – nová éra polarizace. Česko si výrazně polepšilo.

Reportéři bez hranic (Reporters Without Borders – RSF) vydali již 20. zprávu hodnotící svobodu tisku ve 180 sledovaných zemích a teritoriích. V hodnocení, které letos proběhlo podle nové metodologie, zaznamenali dvojnásobný nárůst polarizace médií kvůli informačnímu chaosu, jenž vede jak k rozdělení uvnitř jednotlivých zemí, tak k polarizaci na mezinárodní úrovni. Upozornili též na katastrofální […]