23. 7. 2023

Začíná nový ročník autorské soutěže Péče o naše památky 2023

I v tomto roce pořádá Syndikát novinářů na Vysočině autorskou soutěž Péče o naše památky 2023. Zúčastnit se mohou redaktoři i kronikáři. Zašlete nám váš článek z tištěných médií, nebo příspěvek pro rozhlas, televizi či webové stránky a získejte zajímavou cenu. Každý autor může soutěž obeslat maximálně třemi publicistickými materiály (u elektronických formátů s přepisem […]

Do konce července nominace na Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku se uděluje za vynikající žurnalistické práce týkající se témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii (EU) jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Cílem je přispět k prosazování zásad a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.   O cenu ve výši 20 000 eur […]

18. 7. 2023

Webinář pro zpravodajská média a subjekty působící v médiích k novým grantovým výzvám

Ve středu 19. července 2023 od 11:00 do 12:30 pořádá DG CNECT informační webinář k podmínkám tří nedávno zveřejněných výzev, které jsou zaměřeny na podporu mediálních technologií, přeshraniční spolupráce a přístupu k informacím. Potenciálním žadatelům přinese webinář obecné pokyny k postupu podávání žádostí.   První výzva s rozpočtem 8 milionů eur se zaměřuje na zřizování nebo rozšiřování […]

Videoreportéři, zabojujte o korejské ceny Hinzpeter Awards, uzávěrka již 21. července.

Cílem Hinzpeterových cen je podpořit demokracii, lidská práva a mír ve světě, jak se o to snažil odvážný videoreportér a dokumentarista Jürgen Hinzpeter. K jeho poctě byly tyto ceny pro videonovináře, kteří hledají pravdu, založeny. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 10.000 dolarů a pořadatelé mu rovněž uhradí letenky na slavnostní ceremoniál, ubytování a jídlo. […]

Nominujte zajímavé příspěvky s přeshraničním přesahem na Česko-německou novinářskou cenu 2023 

Pokud Vaši pozornost upoutal zajímavý článek v novinách, příspěvek na blogu, v rozhlase nebo v televizi, který přináší svěží a nepředpojatý pohled na sousední zemi a byl (nebo ještě bude) zveřejněn v období od 1. července 2022 do 30. června 2023, nominujte jej do Česko-německé novinářské ceny 2023 – můžete tak učinit přímo zde.   A […]

Výstava fotografií pro stálé memento

Před 55 lety, v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa půlmiliónová armáda pěti států sovětského bloku – Sovětského svazu, Bulharska, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky – s těžkou vojenskou technikou, včetně tanků. Rozhodnutím Moskvy tak bylo tvrdě a bezohledně ukončeno tzv. pražské jaro, které se pokusilo totalitní režim demokratizovat. Lidé […]

Vyšel Slovník žurnalistiky

Doplněné vydání Slovníku žurnalistiky vydalo letos v květnu pražské nakladatelství Univerzity Karlovy – Karolinum. Přinášíme ukázku hesla Novinář.   Novinář – profesní označení s několika základními významy; 1. pracovník zaměstnaný v médiích, tj. novinař z povolání, řádný člen redakce; 2. v obecnějším smyslu i externí, smluvně vázaný spolupracovník tisku, rozhlasu, televize či agentur nebo také tzv. […]

25. 5. 2023

Mezinárodní stipendium pro novináře zaměřené na klima a energetiku

V rámci Mezinárodních programů pro novináře (International Journalists’ Programmes) se můžete ucházet o letošní stipendium „German-Central Eastern European Programme Climate- and Energy Policy Bursary October – December 2023“. Veškeré informace naleznete zde nebo na webu IJP: Central Eastern European Bursary Přihlášky podávejte do 1 června 2023. 

22. 5. 2023

Česko německý seminář pro novináře o bezpečnosti, energetice a dezinformacích

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Europäische Akademie Berlin zvou na česko německý seminář pro novináře pod titulem Bezpečnost, energetika a dezinformace: jak společně čelit výzvám současnosti. Cílem semináře je nabídnout novinářům navázání nových kontaktů s českými i německými kolegy a diskutovat o aktuálních politických otázkách a výzvách spojených s prací v oblasti médií.   Akce se […]

11. 5. 2023

Vyšší DPH na noviny ohrozí jejich existenci

Syndikát novinářů pokládá rozhodnutí vlády zdvojnásobit sazbu DPH na noviny za nešťastné a krátkozraké. Česká vláda se zřejmě rozhodla odlišit se od většiny evropských zemí, které tak či onak podporují svobodný tisk, protože jejich vlády jsou dlouhodobě přesvědčeny, že nezávislá média jsou nezbytnou součástí a podmínkou fungování demokracie, která se neobejde bez přístupu k informacím a […]